Với website theo mô hình kinh doanh membership, cho phép bạn cấu hình loại member phù hợp với content mà bạn cung cấp trên website. Cũng gần giống như hình subscription. Hình thức membership sẽ cho phép học viên đăng ký khoá học theo loại membership, hệ thống Edinnova cho phép các anh chị cấu hình nhiều loại membership: standard, silver, golden, diamond, super vip(Các bạn có thể đặt tên khác cho phù hợp với gói đăng ký). Loại hình đăng ký khoá học này rất ích lợi cho các anh chị muốn tạo website dạng thư viện tài nguyên học tập, phân loại theo học viên.

Edinnova membership page
Edinnova membership page

Mô hình này sẽ phù hợp với các anh chị nào muốn xây dựng thư viện học liệu gồm nhiều cấp level. Mỗi cấp level sẽ tương ứng một loại hình member đăng ký. Thì mô hình membership của edinnova sẽ hỗ trợ các anh chị xây dựng hệ thống kinh doanh như vậy.

Các bạn có thể trải nghiệm demo tại đây https://membershipdemo.edinnova.com/membership/

Thông tin tài khoản đăng nhập vui lòng request tại đây(Vui lòng không thay đổi mật khẩu để người khác sử dụng)

Các bước trải nghiệm demo tương tự như trang demo subscription website https://edinnova.com/demo-subscription-website/