Đối với dạng lớp học webminar hay video conference edinnova support 2 hình thức:

Live stream trực tiếp tương tác một chiều

Hình thức này các anh chị cần người dạy đứng lớp trực tiếp share video camera hay video screen share. Nhưng chỉ tương tác một chiều, tức là học viên sẽ ko thể nói chuyện trực tiếp với giảng viên và các học viên khác. Cả lớp sẽ tương tác bằng khung chat tích hợp trong classroom. Hình thức học này có thể giúp classroom các anh chị chứa được rất nhiều học viên. Giúp người dạy và người học không cần phải đến lớp trực tiếp mà vẫn có thể học tập và thảo luận trực tiếp với nhau. Tăng tính tương tác trong lớp học, gắn kết và giúp đỡ để cùng nâng cao kiến thức.

Live stream trực tiếp tương tác đa chiều

Hình thức này cho phép các anh chị, và học viên của mình tương tác với nhau thông qua video call, học viên có thể share video camera, share video screen, nói, phát biểu ý kiến như trong một lớp học bình thường.

Lớp học tích hợp với zoom

Hệ thống edinnova hỗ trợ các anh chị xây dựng lớp học tích hợp với Zoom. Các hoạt động tạo meeting room trên Zoom, schedule cho lớp học đều được tự động hóa hết.

Hướng dẫn demo

Vì lớp học hình thức này là realtime, tức là khóa học phải diễn ra tại một thời gian xác định. Nên các bạn vui lòng submit thông tin request demo để đội ngũ chúng tôi tạo khóa học vào thời điểm demo cho các anh chị trải nghiệm.

Tìm hiểu thêm thông tin ở trang giới thiệu chức năng của chúng tôi.

Ngoài ra các bạn có thể xem qua giao diện trang trình bày khóa học tại đây hoặc khóa học này