Với mong muốn tiết kiệm thời gian giảng dạy và tự động hóa công tác đào tạo của các anh chị giảng viên, diễn giả. Hệ thống edinnova có chức năng giúp các anh chị live stream từ video quay sẵn trong lớp học online của các anh chị.

Với hình thức này, các anh chị chỉ cần record lại video bài học của mình, upload lên website của các anh chị, hệ thống edinnova sẽ giúp các anh chị live stream video đó một cách realtime. Nghĩa là tất cả học viên sẽ có mặt trong room lớp học để xem live stream, họ sẽ cùng học, thảo luận với các học viên khác.

Edinnova virtual classroom
Edinnova virtual classroom

Vì video này là realtime, tức là khóa học phải diễn ra tại một thời gian xác định. Nên các bạn vui lòng submit thông tin request demo để đội ngũ chúng tôi tạo khóa học vào thời điểm demo cho các anh chị trải nghiệm.

Tìm hiểu thêm thông tin ở trang giới thiệu chức năng của chúng tôi.

Ngoài ra các bạn có thể xem qua giao diện trang trình bày khóa học tại đây