Website cho phép học viên đăng ký theo ngày, tháng, quý, nửa năm, hoặc theo năm. Khi học viên đăng ký theo gói thời gian, thì trong thời gian đó, học viên có thể truy cập và học những khoá học chấp nhận loại hình đăng ký này. Hình thức này rất hữu ích khi các anh chị tạo những khoá học phễu để thu hút học viên.

Hình ảnh trang đăng ký subscribe trên website cho phép đăng ký subscription
Hình ảnh trang đăng ký subscribe trên website cho phép đăng ký subscription

Các bạn có thể xem demo tại đây https://subscribedemo.edinnova.com/subscribe/

Thông tin tài khoản đăng nhập, bạn vui lòng request tại đây(Vui lòng ko đổi mật khẩu sau khi trải nghiệm)

Các bước trải nghiệm demo:

Bước 1: truy cập vào trang web https://subscribedemo.edinnova.com, nếu chưa đăng nhập bạn vui lòng click vào button [LOGIN](góc trên cùng bên phải).

Bước 2: vào trang web khoá học https://subscribedemo.edinnova.com/course-online/ban-hang-online-va-nhap-hang-voi-gia-tan-goc-tu-nha-cung-cap-i/

Nếu bạn là giảng viên bạn ko cần phải đăng ký subscription nữa, bạn vẫn có quyền truy cập vào khoá học. Bạn sẽ thấy button [START COURSE]

Start Course Button
Start Course Button

 

Nếu bạn là học viên, tài khoản chưa đăng ký, bạn sẽ thấy button đăng ký. Click vào button đăng ký để navigate qua trang đăng ký subscription như hình Hình ảnh trang đăng ký subscribe trên website cho phép đăng ký subscription

Edinnova subscription button
Edinnova subscription button

 

Bước 3:

Trang web sẽ được navigate qua trang payment

Edinnova Subscription Payment Page
Edinnova Subscription Payment Page

 

Chọn phương thức thanh toán là visa(Vì chỉ cổng thanh toán demo chỉ hỗ trợ visa, hệ thống production thì hỗ trợ hết các phương thức thanh toán)

thông tin thanh toán VISA

+ Thanh toán bằng ATM Online: chọn ngân hàng exim bank với thông tin thẻ:
Số thẻ: 9874563254178962
Họ tên chủ thẻ: Nguyen Hue
Ngày phát hành: 10/2016
Mã OTP: 123456

+ Thanh toán bằng thẻ visa, với thông tin thẻ:
Số thẻ: 4111111111111111
Họ tên chủ thẻ: Nguyen Hue
Ngày hết hạn: 10/2023
Mã CVV: 123
Mã OTP: 123456

Bước 4: Sau khi thanh toán thành công. Bạn có thể vào classroom khoá học để trải nghiệm

Edinnova classroom
Edinnova classroom

Xong! Enjoy thôi 😉